ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง

ประกันชั้น1

 

ประกันภัย

เทสโก้ โบรคเกอร์
ไทย อังกฤษ

ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง

  เทสโก้ โบรคเกอร์ ประกันภัย >> โปรโมชั่น >> 2. เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเทสโก้ โบรคเกอร์ ออนไลน์    

ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง

ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง


ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง

ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถ,ประกันภัยรถ

  ประกันภัย  
 

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเทสโก้ โบรคเกอร์ ออนไลน์ :
เงื่อนไข :
1. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ผ่านเทสโก้ โบรคเกอร์เป็นครั้งแรก
2. สำหรับลูกค้าที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมูลค่า ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) รับบัตรของขวัญเทสโก้ มูลค่า 200 บาท
3. สำหรับลูกค้าที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมูลค่า ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) รับบัตรของขวัญเทสโก้ มูลค่า 300 บาท
4. สำหรับลูกค้าที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมูลค่า ตั้งแต่ 17,000 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) รับบัตรของขวัญเทสโก้ มูลค่า 400 บาท
5. เฉพาะลูกค้าที่ทำรายรายการซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเว็บไซด์ www.tescobroker.com และได้รับ
หมายเลขอ้างอิงที่ระบบกำหนดให้ภายหลังที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
6. ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันนับจากวันชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน หรือโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช่ร่วมกับรายการเสริมการขายอื่นๆได้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tescobroker.com หรือ โทร 02-777-0497
10. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2556 หรือ จนกว่าของจะหมด
11. กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
12. ยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยหมายถึงเบี้ยประกันภัยรถยนต์หลังหักส่วนลดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
13. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14. ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 
 

 
     

ประกันภัย,ประกันรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์,ประกันชั้น1,บ.ประกัน,ตัวแทนประกัน,ประกันรถ,บริษัทประกัน,ประกันภัยรถ,ประกันเดินทาง